Topptestad

Energimyndigheten, genom SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH i Tyskland, testade AEG Centraldammsugare 2011 och produkterna fick de allra bästa tänkbara betyg inom samtliga testkriterier.

TOPPTESTAD

Dammupptagning

Aldrig tidigare har en centraldammsugare, sedan testerna infördes, uppnått över 81% i dammupp-tagning på matta, med fylld påse, vilket AEG produkterna gjorde. Produkterna fick betygen 5-5-5 i dammupptagning. Avser dammupptagning på matta, hårt golv och hårt golv med springa där 5 är högsta betyg på en 5-gradig skala.

Ljud

Ljudeffekter mäts vid tre olika ställen; vid maskinen, vid munstycket och där returluften släpps ut på fasaden. Alla värden var låga, vilket innebär att störande ljud inte påverkar familjen eller närboende grannar.

Partikelutsläpp

Mycket bra värden på båda centraleneterna.

Vill man släppa luften inomhus finns ett HEPA-filter att montera på aggregatet. Detta filter ger partikelnivåer i utblåsluften på endast 0,01 mg/m3

Mycket renare än själva inomhusluften.

Luftdata

Höga luftflöden och ett högt vakuum är absolut nödvändigt för att få en optimal dammupptagning. Testet gjordes med hela 400 g damm i påsen vilket i stort sett ändå inte påverkade resultaten.

Hanterbarhet

Man sammanväger flera olika parametrar som den rent praktiska delen i själva städningen samt påsbyten och brukandet av de olika munstyckena. Betyget blev 3-4 och ligger i jämförelse med andra testade produkter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *