Historia

 

1990 startas S & W Centraldammsugare av Lars Sveberg som ett återförsäljarbolag inom produktområdet  centraldammsugare. Företaget börjar sälja och installera många olika fabrikat av centraldammsugare för villor. Företaget säljer och installerar också framgångsrikt större centralsugsystem för offentlig miljö och industri.

1995 vinner S & W Centraldammsugare prestigeprojektet Ångströmlaboratoriet etapp 1 i Uppsala tillsammans med kollegan Univac AB. Projektet är på 38 000 kvm och skall städas med en enda centraldammsugare med 14 städare som skall städa samtidigt. I fastigheten städas bl.a. utbildningslokaler, korridorer, verkstäder, renrum, cafeterior o.s.v.

1996 ombildas S & W Centraldammsugare till aktiebolag och blir S & W Centraldammsugare AB.

2000 tar S & W Centraldammsugare AB in ytterligare en produkt i sortimentet, nämligen matavfallskvarnar från världens näst största tillverkare Anaheim Marketing och får distributionsrätten på Waste Maid i hela Skandinavien.

2000 fortsätter S & W Centraldammsugare AB även att vinna etapp 2 vid den stora utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

2000 Björn Fagerlund på Electrolux rekryterar över S & W Centraldammsugare AB som Electrolux största återförsäljare på centraldammsugare. Den rikstäckande säljtävling som Electrolux arrangerar för sina återförsäljare vinns också av S & W Centraldammsugare AB. Priset: en resa till USA med avslutande mässbesök och middag med ledningen inom det Electroluxägda dotterbolaget Beam Industries Ltd, i Las Vegas.

2003 S & W Centraldammsugare erhåller distributionsrätten på Beam centraldammsugare av Beam Industries Ltd, som är ett helägt dotterbolag till Electrolux Floor Care, för den svenska marknaden och ändrar samtidigt företagsnamnet till Beam Sverige AB.

2003 köper Beam Sverige AB upp det Malmöbaserade företaget Frasweda AB av ägarna Jan och Liselotte Johansson. Frasweda AB är vid tidpunkten för uppköpet Beam Sverige AB:s återförsäljare på Beam-produkterna men samtidigt också vår konkurrent på våra stora centralsugsystem för offentlig miljö och industri.

2004 vinner företaget sin tredje etapp på Ångströmlaboratoriet tillsammans med återförsäljaren JF Jansson Rör AB i Uppsala, som levererar och installerar vårt system. Nu är Ångströmlaboratoriet ca. 80 000 kvm stort och har därmed världens största centraldammsugaranläggning installerad.

2007 erhåller Beam Sverige AB också distributionen av Husky centraldammsugare för den svenska marknaden och startar då samtidigt bolaget NorCare Living Quality AB för att sköta distributionen av Husky på den svenska marknaden.

2008 säljer Beam Sverige AB NorCare Living Quality AB och distributionsrätten av Husky centraldammsugare.

2008 erhåller Beam Sverige AB högsta kreditvärdighet, trippel-AAA enligt Dun & Bradstreets ratingbedömning. Något som endast några få procent av Sveriges alla företag uppnår.

2010 presenterar vi vår önskan för vår leverantör Electrolux om att vilja lämna varumärket Beam och samtidigt ställer vi frågan om de kan erbjuda oss ett nytt, större, starkare och mer kvalitativt varumärke då vi vill utveckla företaget vidare. Electrolux är mycket nöjda med arbetet vi gjort med Beam och erbjuder oss den Skandinaviska marknaden för det finaste och starkaste varumärke de har, AEG. Vi tackar naturligtvis ja.

2011 byter Beam Sverige AB namn till FrasWeda Sverige AB och lanserar samtidigt AEG på den svenska marknaden.

2012 bildar FrasWeda Sverige AB koncern och byter namn till FrasWeda AB, som blir moderbolag, samtidigt som dotterbolagen FrasWeda Försäljning AB och FrasWeda Entreprenad AB bildas. Beslut tas om att bolaget även ska byta försäljningsinriktning och mer inrikta sig mot byggvaruhandeln och nätbutikerna. Bolagets närvaro på entreprenadmarknaden ska också fortsätta med oförminskad styrka.

2013 fortsätter arbetet med att utveckla FrasWeda Gruppen och stärka dess marknadsandelar. En helt ny plattform för våra hemsidor skapas med en landningssida för frasweda.se och med underhemsidor för respektive produkt i sortimentet. Nytt marknadsföringsmaterial utvecklas och trycks.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *